unhappy snowman

the only one, whose unhappy about the upcoming spring.

ten jediný, který se netěší z blízkého jara.